Assignment/Modul 1 Valentin Mikael Bala

February 10, 2019

By valebala100

Tillsammans med min tvillingbror har vi sedan 2016 drivit ett företag, som har utgångspunkt i Helsingborg men aktivt i hela Skåne, som erbjuder städ och underhåll till såväl privata kunder och företag men också till offentlig verksamhet.

Eftersom det finns ett stort utbud av städföretag på marknaden (ca 1500 företag enbart i Skåne, enligt Eniro) så är vi i ett ständigt behov av att förnya oss för att sticka ut.

Jag och min bror som är delägare i företaget börjar oftast med att titta på det som vi ser oss tycka fungera för andra företag.  Det var till exempel en självklarhet för oss att redan dag ett endast arbeta med miljövänliga städ-produkter. Detta var således ett krav eftersom det efterfrågades från våra kunder. För att kunna sticka ut ifrån de företag som redan använder sig utav miljövänliga produkter tänkte vi hur vi kunde gå steget längre. Ide genereringen brukar utgå ifrån kundnytta. Jag och min bror satte oss ner på vårt kontor i Helsingborg och genom diskussion tänkte vi om hur vi kan bli ytterligare miljövänligare för att sticka ut från andra företag. Jag kom då med iden att det vore bäst om vi hade kunnat investera i mindre elbilar som sköter all vår transport till och från kunder. Efter att ha presenterat iden för min bror visade sig att han tycke om iden men att det var en alldeles för dyr investering. Han föreslog då att alla anställda får istället ett gratis buss/tågkort och att vi placerar all utrustning (tillsvidare) hos de kunder där vi arbetar. Vi kom därefter överens om att när vi växer ytterligare kan vi sedan investera i mindre elbilar utan att ta på oss för mycket risk. Det är en form av stage gate process som vi undermedvetet arbetar med.

Ytterligare en faktor Alexandre Sukhov tar upp i sin Youtube video på kurshemsidan är att det måste finnas utrymme för misslyckanden. Av erfarenhet från att ha startat upp ett mindre bolag finns det ofta inte mycket utrymme till misslyckanden. Återigen tar jag upp exemplet med elbilar vilket hade gjort att vi stuckit ut i våra kunders ögon dock var investeringen för stor att klara av om vi eventuellt skulle ha gått miste om någon kund. Ur det perspektivet har vi satsat på att utveckla vår digitala plattform (hemsida) För att sticka ut har vi exempelvis genom algoritmer skapat en unik priskalkylator så att våra kunder kan beräkna deras pris direkt på hemsidan.

Besluten tas alltid från mig och min bror, medan idéerna utvecklas kontinuerligt. Det kan komma på tal på gymmet, på morgonen vid kaffekokaren eller i badhuset som de gamla grekerna. Men ofta kommer faktiskt också ide genereringen av våra anställda som alltid tas upp och diskuteras i samråd med andra anställda för att det om möjligt ska implementeras av hela företaget. Vi har ett väldigt öppet klimat och ingen dagordning eller regler för vår ide generering utan ofta är det budgeten i förhållande till kundnyttan som är avgörande.

Den största utmaningen jag tror att vi står inför är att vi går mot ett allt mer digitaliserat samhälle. Det blir allt mindre kontakt ”face to face” med människor, anställda och kunder i vår omgivning och min uppfattning är att det kommer sätta större press på människor att utveckla nya sätt att jobba med exempelvis tillgänglighet med ens verksamhet/företag.

One response to “Assignment/Modul 1 Valentin Mikael Bala

  1. Intressant läsning, speciellt om att ni faktiskt utgår från kundnytta när ni genererar idéer. Här skulle det vara spännande att få veta mer, vad lägger ni t.ex. in i begreppet kundnytta?

Comments are closed.