Modul 2

March 10, 2019

By valebala100

I modul 1 tog jag upp att ifrån erfarenhet har den enskilt största faktorn av idégenerering kommit utifrån kundnytta i förhållande till kostnad av genomförande. Tanken är simpel men ändå otroligt viktigt för att fatta rätt beslut. Konceptet bygger på att kunden ska få ut mer från tjänsten än vad investeringen kostar. Förenklat att; företaget tjänar på investeringen samtidigt som kunden får en bättre tjänst. Ett exempel som jag tog upp var att införa en priskalkylator på vår hemsida, som kunden själv kan fylla i och ändra/lägga till typ av tjänst, antal timmar och intervall. Genom en algorytm får kunden direkt ett pris skickat till sig och samtligt får även vi en direkt uppfattning på vad offerten innefattar. Alltså behöver vi indirekt inte lägga resurser på att räkna varje offert individuellt.  Kunden får således svar på sina frågor direkt, och vi inom företaget har förenklat den interna processen för offerter.

Utifrån de företag jag idag driver samt är delägare är idégenerering ofta ett dagligt inslag. Tillsammans med delägare men också input från medarbetare diskuteras pågående förbättringar och idéer som kan göra oss mer konkurrenskraftiga och unika på marknaden. Denna typ av idégenerering bygger egentligen på förbättringar. Ofta handlar det om idéer och metoder som redan finns på marknaden, men som ofta går att förbättra. Det sker alltså en vidareutveckling av en metod som leder till en effektivare verksamhet. Ett exempel på ett sådant fall vore ett av företagen jag driver. Eftersom vi är beroende av kontinuerlig leverans av material har vi skapat en lista som går att uppdatera automatiskt och skickas genom ett enkelt knappt tryck. På så vis behöver resurser läggas på manuella beställningar som ofta är tidskrävande.

Gällande det utvalda temat kände jag att det var mycket relevant för hur dagens samhälle ser ut. Utifrån erfarenhet vet jag hur viktigt det är att kunna granska de källor som man använder, det var därför lätt att ta till sig ämnet och mycket intressant att generera idéer kring hur man kan kontrollera informationen från olika källor. Med tanke på att det finns så många forum och hemsidor som influenserar oss måste vi i dagens värld vara extra noga med var vi tar vår information ifrån.

One response to “Modul 2

  1. Mycket intressant kring priskalkylator och hur man kvantifierar hårda och mjuka värden.

    Det som jag särskilt reagerade på är att med detta så har ni en direkt återkopplingssystem vilket är viktigt för att folk ska fortsätta komma på med ideér då de vet att att de analyseras på något sätt. Viktigt för motivationen.

Comments are closed.