Module 3 Experiences from refining ideas

April 10, 2019

By Tove Löfgren

Min erfarenhet är att det inte är någon brist på idéer internt. Utmaningen är snarare att prioritera, utveckla och se till att idéerna genomförs, att gå från idé till att faktiskt genomförande.

I verkligheten är de absolut flesta idéer som förfinas och genomförs inte organiserade som ett strikt idéutvecklingsprojekt. Det handlar snarare om att göra ständiga förändringar. De förändringarna handlar då ofta om interna idéer som utvecklas och testas direkt till kund, jag tänker exvis på olika funktioner i en e-tjänst. Förfiningen av idéer sker då snarare genom att utveckla det vi internt tror funkar och implementera. Den processen kan förvisso organiseras i projektform men då är det mer för att implementera eller utveckla en färdigtänkt tjänst eller produkt.

Förutom den ovan nämnda processen av ständiga förbättringar finns det ändå i organisationen exempel på mer strukturerade projekt som syftar till att skapa och förfina idéer utifrån användarnas behov. De tidiga momenten i processen påverkar hur förfiningsprocessen kan designas. I bästa fall bygger de första idéerna på insikter och analys av användarnas behov. Då finns en grund för vilka kundbehov idéerna ska lösa och förfining kan få en riktning mot de behoven. Men det kan sitta långt inne att få gehör på insikter från användare, inte sällan dyker frågor upp som; har ni frågat rätt personer? Tillräckligt stort antal? Hur kan vi mäta att det blir bättre? Det tar för lång tid att involvera kunder osv.

I förfiningsprocessen behövs framför allt många perspektiv, såväl kundperspektiv som expertkunskap behövs. Olika erfarenheter, kompetenser och professioner behövs för att få fram bästa idé som både blir en bra slutprodukt/tjänst och faktiskt funkar i praktiken. Idéutveckling kan lätt bli ett sidoprojekt som inte funkar i organisationen om man inte lyckas få fram en realiserbar produkt eller tjänst. Även om processen som sådan är utforskande och agil tror jag att det är bra att ha i bakhuvudet att det behövs en affärsmässighet, även om det i offentlig sektor kanske inte är det mest gångbara ordet.

Min erfarenhet är att idéutvecklingsprocesserna varit stängda snarare än öppna i den bemärkelsen att det är en liten grupp som arbetar med att förfina idéerna. I bästa fall, men jag skulle säga att det är ovanligt, sker förfining genom att skapa prototyper som kan användas för att tillsammans med användare få direkt feedback till fortsatt utveckling. Det sker inte bara en gång utan kan behöva loopas ett antal gånger. Jag arbetar just nu med ett sådant projekt att utveckla bygglovsprocessen med hjälp av användardriven utveckling. Min erfarenhet utifrån det är att det vi internt trodde skulle vara viktigt för kunderna kanske inte stämde överens med vad kunderna faktiskt tyckte!

För att få en bra idéutvecklingsprocess krävs några grundläggande förutsättningar i organisationen. Den traditionella idén hur projekt ska styras och genomföras behöver förändras. Det funkar inte att jobba med agil idéutveckling om projektkraven färdiga leveransbeställningar eller att man ska kunna förutsäga vad resultatet blir.