July 24, 2019

By samualat100

Modul 4

I min organisation har vi ett ganska tätt samarbete säljorganisation-kvalitet-teknisk kundservice-produktutveckling-produktion. Vi har våra regelbundna brainstorm (ca 1 gång/år, samt uppföljningar), och vi har våra diskussioner gällande kundproblem, reklamationer, kundönskemål och så vidare. Vår idéscreening är inte uttalat intuitiv eller rationell. Alla representanter säger sin mening och sedan brukar konsensus uppnås (om inte konsensus nås så bestämmer någon erfaren koncernchef).

Vi betygsätter inte idéerna med siffror, men produktionen säger hur lätt/svårt det är att producera en produkt (motsvarande ”Producability” i kurslitteraturen). Säljorganisationen berättar om hur de tror att kunderna kommer att ta emot produkten (motsvarande ”Customer acceptance” och ”Market opportunity”). Fabrikschefer och koncernchefer uppskattar den finansiella delen utifrån den information som framkommer (Behövs investeringar/omändringar av produktion? Vad kan kunden tänkas vara villig att betala för produkten? Vilka volymer kan förväntas, kortsiktigt och långsiktigt?)

Koncernchefer tar ansvar för både lönsamhet och ”strategic fit”.

Däremot sätts inga betyg eller siffror på idéernas hållbarhet, utan besluten tas under diskussion och konsensus.