samualat100

Avatar

samualat100

Samuel Alatalo

Nationality: Swedish

Why are you taking this course?

What is your understanding of idea management?

See All Participants See All Posts See All Ideas Write a Post Write an Idea

Posted: Jul 24, 2019 | By: samualat100 - 0 comments

Modul 4 I min organisation har vi ett ganska tätt samarbete säljorganisation-kvalitet-teknisk kundservice-produktutveckling-produktion. Vi har våra regelbundna brainstorm (ca 1 gång/år, samt uppföljningar), och vi har våra diskussioner gällande kundproblem, reklamationer, kundönskemål och så vidare. Vår idéscreening är inte uttalat intuitiv eller rationell. Alla representanter säger sin mening och sedan brukar konsensus uppnås (om inte […]

Read More

Posted: Jul 23, 2019 | By: samualat100 - 0 comments

Modul 3 Något som inspirerade mig i litteraturen var förtydligandet att Problem Space och Solution Space utvecklas tillsammans och bildar ett passande Problem-Lösning-par. Jag skulle tro att vi har allt mer ”skygglappar” och ”barriärer” mellan olika gebit idag. Det finns säkert redan tekniska lösningar på problem som vi har, bara det att de som sitter […]

Read More

Posted: Jul 23, 2019 | By: samualat100 - 0 comments

Module 2 a) “Generate ideas on how to improve peoples´ ability to think critically towards all information they instantly are exposed to (to know what information are fake and what are not)” Det är svårt att skydda information från kontaminering av osanningar, speciellt i snabba flöden där man ofta inte hinner reflektera över sanningshalten i […]

Read More

Posted: Jul 23, 2019 | By: samualat100 - 0 comments

Min organisation är en tillverkande industri. Det finns flera system för idea management beroende på vad det handlar om. Det finns en typ av processer som bearbetar idéer för intern processförbättring. Detta sker både top-down och bottom-up. Top-down sker via fabriksledning och utgår från effektivitetsmål som finns på verksamheten (t ex tidsförluster, utskott osv). Fabriksledningen […]

Read More

Submit an Idea

The challenge is formulated as follows, “Generate ideas on how to improve peoples ability to think critically towards all information they instantly are exposed to (to know what information are fake and what are not)”. The challenge is linked to the ongoing debate about how e.g. social media, artificial intelligence and political discourse etc. might affect our ability to master the constant inflow of new opinions and thoughts we are facing on a daily basis.

Log in to the site to submit ideas