Tove Löfgren

Tove Löfgren

Tove Löfgren

@tove_lofgren

Company: Nacka kommun

Nationality: Swedish

Why are you taking this course?

What is your understanding of idea management?

See All Participants See All Posts See All Ideas Write a Post Write an Idea

Module 4 – Screen ideas

Posted: May 08, 2019 | By: Tove Löfgren - 0 comments

Valet av metod för urval behöver utgå från vad är man ute efter, utveckling av befintligt eller något radikalt nytt? Min erfarenhet är att när man pratar om idéutveckling i praktiken då är det framförallt de radikala idéer man är ute efter. De inkrementella idéerna utvecklas mer löpande i verksamheten ofta utan en omfattande eller […]

Read More

Module 3 Experiences from refining ideas

Posted: Apr 10, 2019 | By: Tove Löfgren - 0 comments

Min erfarenhet är att det inte är någon brist på idéer internt. Utmaningen är snarare att prioritera, utveckla och se till att idéerna genomförs, att gå från idé till att faktiskt genomförande. I verkligheten är de absolut flesta idéer som förfinas och genomförs inte organiserade som ett strikt idéutvecklingsprojekt. Det handlar snarare om att göra […]

Read More

Modul 2 experiences from generating ideas

Posted: Mar 12, 2019 | By: Tove Löfgren - 3 comments

Jag har ett antal exempel från olika processer där jag antingen varit deltagare eller facilitator. Jag väljer att beskriva fyra processer som skiljer sig åt. Ett exempel är där vi anställt externa personer som ska generera idéer på utmaningar vi har i organisationen. I vårt fall har vi tagit in ungdomar, som inte är experter […]

Read More

Assignment/Modul 1 Tove Löfgren

Posted: Feb 11, 2019 | By: Tove Löfgren - 1 comment

How my organization works with Idea Management Mitt exempel är från en organisation inom offentlig sektor som jag väl känner till, och jobbar i. Utgångspunkten är en decentraliserad organisation där varje verksamhet har stort eget ansvar och mandat för att fatta beslut och även ansvar för utveckling inom sitt verksamhetsområde. Det finns inget generellt arbetssätt, […]

Read More

Submit an Idea

The challenge is formulated as follows, “Generate ideas on how to improve peoples ability to think critically towards all information they instantly are exposed to (to know what information are fake and what are not)”. The challenge is linked to the ongoing debate about how e.g. social media, artificial intelligence and political discourse etc. might affect our ability to master the constant inflow of new opinions and thoughts we are facing on a daily basis.

Log in to the site to submit ideas